FILAZANA

FILAZANA MIKASIKA NY FANANGANAN-TSAINA
FANANGANAN-TSAINA

IMG_MINISTERE

FILAZANA HO AN’NY DAHOLOBE

  1. VOARARA NY MANOTOTRA TANY SY MANORINA AMIN’NY TOERANA VOAARO (Emprise publique) : Ho fampiharana ny Didim-panjakana laharana 20011-0063 natao ny 02 febroary 2011, ho fandaniana ny Drafim-panajariana ny By Pass sy ny Didim-panjakana laharana 2013-020 ny 15 janoary 2013 fandaniana ny Drafim-panajariana ny Bretelle/Ankadimbahoaka dia ilazana ny Be sy ny maro izay manao asa fanorenana na fanotorana manamorona ny lalana BYPASS sy Bretelle ANKADIMBAHOAKA mba hampiato izany avy hatrany, ary hanala ireo izay tafiditra ao anatin’ny toerana voaaro (zone d’emprise) ao anatin’ny 48 ora. Ao aorian’io fe-potoana io dia tsy maintsy handray ny andraikiny ny fanjakàna.

 

  1. HISOKATRA TSY HO ELA KOSA NY FAHAFAHANA MANORINA SY MANOTOTRA MANARA-DALANA ENY AMIN’NY TOERANA VOATONDRO HANAOVANA IZANY

Izay mila fanazavana fanampiny dia manantona ny tompon’andraikitry ny Kaominina voakasik’izany.

Siganture